Cidery na českém internetu v létě 2017

Cidery na českém internetu v létě 2017

Jak se mluvilo na sociálních sítích o ciderech od června do září 2017 a jak to ovlivnil Jan Tuna se svým pořadem A Dost?

Pro brněnský Babeltalk #29 a následně pro konferenci SOCIAL restart 2017 jsme připravili case study monitoringu sociálních sítí na téma ciderů. Hlavním důvodem bylo, že 24. 7. 2017 vyšel nový díl pořadu A Dost na Streamu, ve kterém si vzal Jan Tuna na paškál 13 značek ciderů.

Do našeho nástroje na monitoring sociálních sítí SocialWatch jsme jako klíčová slova nasadili všech 13 značek, které pořad A Dost hodnotil, a také obecné kličové slovo cider. Nástroj umí skloňovat a časovat, takže v případě obecného slova odhalil i zmínky jako „ciderů“, „ciderech“, „cidre“ a další. Obecné klíčové slovo jsme přidali do monitoringu proto, abychom se podívali na zoubek také případné sezónnosti tématu. Proto jsme také zvolili časové období od 1. června do 30. září, abychom měli dostatečně dlouhé období pro zkoumání. Ručně jsme pak také určili sentiment těch příspěvků, které obsahovaly zmínku o některé z monitorovaných značek.

Celkově jsme zachytili 4 774 příspěvků o ciderech a 802 příspěvků o jednotlivých značkách. V některých případech se samozřejmě příspěvky překrývají, pokud zmiňují jak značku, tak cider obecně. Téměř 75 % příspěvků o značkách se týkalo 3 nejsilnějších brandů: Strongbow (36,66 %), Kingswood (21,32 %) a Somersby (16,58 %). Tyto tři značky v testu A Dost zrovna nezazářili. Více nž polovina (55,74 %) zmínek o značkách pocházela z Facebooku, druhou nejsilnější sítí byl Instagram (22,94 %). Z hlediska sentimentu pak převládaly zmínky neutrální (51,87 %), následovány zmínkami pozitivními (40,77 %). Počet negativním zmínek se nijak výrazně nezvýšil ani po odvysílání pořadu. Dá se tedy říci, že v případě ciderů neměl Jan Tuna s pořadem A Dost žádný vliv na vnímání značek mezi jejich konzumenty.

Co je dále z monitoringu patrné, je sezónnost ciderů. Diskuze se rozjíždějí na začátku června a pak postupně utichají. Ještě více rozdíl vynikne, pokud si sledované období prodloužíme na leden až říjen. Mimo letní sezónu se lidé o ciderech prostě příliš nebaví.

Zajímavým zjištěním bylo, že cider Strongbow má více zmínek na Instagramu než na Facebooku. Fungovala mu spolupráce s influencery, kampaň #přírodudoměsta, a také účast na festivalech. Ta je silným zdrojem zmínek u všech tří největších značek.

Na více detailů se můžete podívat v interaktivním dashboardu vytvořeném v PowerBI. Pozor, dashboard má 7 stránek, přepínat mezi nimi můžete šipkami ve středu dole. Doporučujeme si také dashboard zvětšit na celou obrazovku.

Zdroj úvodní fotografie: FB stránka A Dost