Pravidla podpory pro partnery Dataweps Beed

Technická podpora (pro partnery Dataweps Beed)

Následující úrovně podpory jsou k dispozici:

Úroveň 1 – Přímé nástroje pro podporu zákazníka

Koncový zákazník (klient) má k dispozici podporu uvnitř produktu formou kontextové nápovědy a manuálu.

Úroveň 2 – Podpora poskytovaná partnerem zákazníkovi

Partneři jsou vyškoleni k implementaci, konfiguraci produktu Beed, a k podpoře koncových zákazníků tak, aby jim pomohli vybrat nejlepší možnou strategii bidování dle jejich potřeb a cílů. Partneři mají navíc k dispozici podpůrné materiály uvnitř produktu (kontextová nápověda, manuál).

Úroveň 3 – Podpora poskytovaná od firmy Dataweps partnerům

Dataweps poskytuje partnerům podporu při řešení problémů u konkrétní instance koncového zákazníka.

Partneři mohou kontaktovat podporu Dataweps Beed na adrese: beedpartners@dataweps.com.

Odpověď během pracovních dní můžete očekávat do 12 hodin (průměrná doba odpovědi je 2 hodiny).

Odpověď během víkendů je v rozmezí 24-48 hodin.

Podpora Dataweps Beed partnerů nezahrnuje změny v implementaci nebo konfiguraci instance koncového zákazníka. Dále neobsahuje podporu produktů, služeb nebo technologií mimo Dataweps produkty, jako například databáze, sítě, komunikační systémy, počítače, hard disky nebo tiskárny.

Partner může požádat o Doplňkové služby pro partnery (specifikace viz níže).

Společnost Dataweps si vyhrazuje právo na změny definice této podpory dle vlastního uvážení. Společnost Dataweps při změně těchto materiálů bude informovat partnery na základě smlouvy o spolupráci.

Doplňkové služby pro partnery Dataweps Beed

Dataweps poskytuje další placené služby partnerům. Tyto mohou zahrnovat například:

  • konzultace partnerům při implementaci (kontrola správné konfigurace produktu)
  • změny v bidovací strategii, kontrola pravidel a konfigurace produktu Dataweps Beed
  • doplňková školení o produktu, obchodě a marketingu mimo úvodní nebo pravidelná školení od společnosti Dataweps
  • pokročilá školení a další konzultace (včetně přímé podpory koncových zákazníků)

Doplňkové služby pro partnery Dataweps Beed poskytuje společnost Dataweps na základě dohody a dle fixní hodinové sazby uvedené v ceníku. Každá dohoda spadá pod vlastní objednávku a smlouvu o spolupráci.

Zaparkování stávající instance zákazníka

Partneři mohou zvolit možnost zaparkování instance z několika důvodů:

  • obchod chce bidovat pouze ve vybraném čase (například sezóně)
  • obchod chce pozastavit investice do bidování
  • a další..

Partneři mají k dispozici v rámci Dataweps Beed možnost zaparkovat konkrétní instanci. Díky tomu dojde k zachování konfigurace, historie a tato instance může být rychle obnovena do provozu, například když začíná sezóna nebo má opět zákazník rozpočet pro bidování.

Parkovací poplatek je formou měsíčního poplatku, specifikovaného v ceníku dle smlouvy o spolupráci.